اخبار > ارائه مشاوره تخصصی به سرکار خانم ملیکا عبدللهیبا حضور سرکار خانم عبدللهی در شرکت متین تایم توسط کارشناس فنی، مشاوره تخصصی جهت راه اندازی وبسایت به ایشان ارائه گردید.

ارائه مشاوره تخصصی به سرکار خانم ملیکا عبدللهی

در این جلسه کارشناس متین تایم درباره خدمات مجموعه از جمله در زمینه 1-مشاوره 2-هاست 3-دامنه 4-نرم افزار 5-پوسته 6-محتوا ... و همچنین در حوزه تخصصی توریست درمانی و خدمات به عرب زبان ها مثل ترجمه، جا به جایی و ... توضیحاتی ارائه دادند.

در پایان مقرر شد، نمونه نقشه سایت خدمات به توریست عرب زبان ارسالی از سرکار خانم ملیکا عبدللهی توسط متین تایم تکمیل گردد و در نهایت پوسته انتخابی پیاده سازی شود.

 


خروج