اخبار > حضور متین تایم در سمینار تحلیل رفتار متقابلسمینار تحلیل رفتار متقابل با سخنرانی آقایان دکترعلی پیرهانی( دومین فرد 21 زبانه دنیا) و دکتر شاهین سلطانی (عضو انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل) در تاریخ 24 تیرماه 95 برگزار گردید.

سمینار تحلیل رفتار متقابل با سخنرانی آقایان دکترعلی پیرهانی( دومین فرد 21 زبانه دنیا) و دکتر شاهین سلطانی (عضو انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل) در تاریخ 24 تیرماه 95 با همکاری شرکت مشتریان گلدیران با حضور افتخاری آقایان: مهندس علیخانی(مدیر عامل محترم شرکت گلدیران)، مهندس رمضانی(مدیریت محترم منابع انسانی گلدیران)، مهندس آقاعلیخانی(مدیرکل محترم آموزش و توسعه ایران خودرو دیزل )، حسین زاده (ریاست محترم اداره برنامه ریزی و آموزش ایران خودرو)، دکتر جوادی مهران(مشاورمحترم بانک ملت و پژوهشگر و استاد برتر ایران)، هادی زاده(مدیرمحترم منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت)، دکتر دیاکو نوروزی( مجری اولین Business Coach حرفه ای در ایران) و همچنین از دانشگاه بین المللی ارمنستان، شرکت زرین سیمای البرزZSA، سازمان مدیریت صنعتی، بانک ملت، پژوهشگاه صنعت نفت و... برگزار گردید .


خروج